keskiviikko 3. helmikuuta 2010

Muistio keskustelutilaisuudesta Willalla 2.2.2010

MUISTIO
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus
02.02.2010


Avoin keskustelutilaisuus Willanäyttämön ja Hyvinkään teatterielämän näkymistä.

Aika: 02.02.2010 klo 18.00-20.00
Paikka: Willanäyttämö
Läsnä: Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
V.t. kulttuuritoimenjohtaja Simo Varjonen
Kulttuurisihteeri Tarja Blom
Willanäyttämö ry:n puheenjohtaja Ilkka Turpiainen
25 henkilöä eri teatteriryhmistä

1. Tilaisuuden avaus

Tilaisuuden kokoonkutsuja, Willanäyttämö ry:n puheenjohtaja Ilkka Turpiainen toivotti kaupungin virkamiehet ja muut keskustelutilaisuuteen saapuneet tervetulleeksi. Turpiainen toimi myös tilaisuuden puheenjohtajana.

2. Willanäyttämön nykytilanne

Ilkka Turpiainen alusti keskustelun tuomalla esiin teatteriryhmien tiedossa olevat faktat teatteritilan tulevaisuudesta. Tilan käyttöön oikeuttava poikkeuslupa päättyy elokuussa 2010, eikä ole toiveita sen jatkamisesta. Käytännössä teatteritoiminta Willanäyttämöllä loppuu toukokuussa 2010.
Pentti Halonen toi puheenvuorossaan esiin valoisampia näkymiä syksyiseen synkkään tilannekatsaukseen verrattuna. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 01.02.10 monitoimitila oli saanut kannatusta ja asiaa koskeva hankesuunnitelma tehdään nopealla aikataululla. Suunnitelmassa selvitetään mitä toimintoja tilaan tulee ja mitä tilan kunnostus tulee maksamaan. Hankesuunnitelman etenemisestä saa tietoja Matti Laukkaselta.
Tilasuunnitelmaa tehdessä tullaan kuulemaan myös teatterin edustajientoiveita ja mielipiteitä tilaratkaisujen toimivuuden kannalta.

3. Teatteritoiminta Willanäyttämön remontin aikana

Aikaisemmin on esitetty väliaikaistiloiksi koulujen juhlasaleja, sekä Kaukasten juhlataloa. Simo Varjonen toi esiin uusina tilaehdotuksina Järjestötalon, sekä Raittiustalon. (Liite 1 )
Halonen painotti että tulevissa väliaikaisratkaisuissa on haettava kompromisseja. Budjetissa on edelleen vuokraraha käytettävissä, muttatyydyttäviä korvaavia tiloja on niukasti tarjolla. Ehdotuksia väliaikaistiloiksi toivotaan ja otetaan vastaan.
Esitettiin kysymys Hyvinkääsalin käyttömahdollisuudesta nykyistä edullisemmalla hinnalla. Halosen mukaan Hyvinkääsali ei tule olemaan ensisijainen vaihtoehto. Hyvinkääsalin käyttöön liittyvistä erityiskysymyksistä on tehtävä aloite kaupunginhallitukselle.
Esitetyt väliaikaisratkaisut eivät poista varastointitilan eikä myöskään puvustus- tai lavastustilan tarvetta. Myös Willanäyttämön kalustolle ja puvustolle, jotka ovat kaupungin omaisuutta, on löydettävä asianmukaiset varastointitilat.
Halonen toivoi teatteriryhmien toimittavan välittömästi faktat syyskauden toiminnasta ja tilatarpeesta Tarja Blomille. Täsmällisesti mitä tiloja tarvitaan ja milloin. Kaupunki hoitaa vuokraneuvottelut.

4. Tulevaisuuden näkymät

Ilkka Turpiainen viritti keskustelun teatterin tulevaisuudesta Willanäyttämön remontin jälkeen. Teatteriryhmien pohdittavaksi jäi kysymys mahdollisesta yhdistymisestä yhteisen katto-organisaation alle.
Ajatus sai runsaasti kannatusta, joskin edelleen haluttiin säilyttää eri ryhmien omaleimaisuus nykyiseen tapaan.
Esiteltiin teatterinjohtaja, ohjaaja Teemu Ojanteen avoin kirje tilaisuudelle. ( Liite 2 ) Keskusteltiin mahdollisuudesta, että teatterille tulisi toiminnan vetäjäksi ammattilainen, joka koordinoisi ryhmien toimintaa ja pystyisi toimimaan myös kouluttajana ja ohjaajana tasapuolisesti kaikille ryhmille.

5. Yleistä keskustelua

Yleisessä keskustelussa Juuso Aromaa toi esiin huolen Willanäyttämön käytön luisumisesta muuhun kuin teatterikäyttöön. Mahdollinen kokous-, koulutus- ja muu käyttö ei saisi rajoittaa teatterin kokopäiväistä toimintaa. Myös Teemu Ojanne kirjeessään painottaa kokemuksen useassa tapauksessa osoittaneen ns. monitoimitilojen rajoittavan teatterin kehitysmahdollisuuksia ja olevan käytännössä toimimattomia.
Charlotta Kivistö esitti kysymyksen kaupungin suunnitelmista teatterien avustusten yms. suhteen. Halonen totesi saman rahan olevan edelleen käytössä. Nykyisen pisteytysjärjestelmän todettiin olevan hankala ja käytännössä huonosti toimiva, joten avustusten jakoperusteisiin toivotaan uudenlaista ratkaisua.
Juho Mantere toivoi teatteriryhmien yhteistyön tiivistyvän ja Hyvinkään teatterihistoriaan perustuvan kuppikuntaisuuden poistuvan uuden sukupolven myötä. Käytännön syistäkin voimien yhdistäminen tulee tarpeelliseksi, koska nykytilanteessa teatteriryhmien taustaorganisaatiot toimivat lähinnä muutamien aktiivien voimin.
Teatterin todettiin tekevän voimakkaasti myös nuorisotyötä. Niina Raunio kertoi viikoittain tulevan kyselyjä toimintaan mukaan pääsemisestä. Tänä vuonna nuoria on tullut teatteriin yli kuusikymmentä, heistä 45 on jäänyt mukaan aktiivisiksi jäseniksi.
Nykyisen toiminnan lisäksi tarvittaisiin teatteri- ja ilmaisutaidon kerhoja nuoremmille, mutta resurssit eivät riitä kerhojen pyörittämiseen.
Juuso Aromaa toivoi, että rahan lisäksi teatteritoiminta saisi kaupungilta myös sille kuuluvaa arvostusta ja tunnustusta siitä työstä mitä teatteriryhmät tekevät kaupungin kulttuurielämän hyväksi.

6. Kokouksen päätös

Ilkka Turpiainen päätti tilaisuuden ja esitti loppupuheenvuorossaan, että yhdistymisasia jätetään hautumaan. Lähipäivinä laaditaan tarkka esitys kaupungille teatteriryhmien yhteisestä näkemyksestä Hyvinkään teatterin tulevaisuudesta.Liite 1 Yhteiskooste tuotantosuunnitelmista ja tilaehdotuksista
Liite 2 Teemu Ojanteen avoin kirje keskustelutilaisuuteen

Muistion kirjasi Eeva Mantere

Ei kommentteja: